Zarządca czy administrator?

zarządzanie a administrowanie nieruchomościami

Wiele osób naprzemiennie używa pojęcia zarządzanie nieruchomością z jej administrowaniem nie widząc zasadniczej różnicy w zakresie zadań jakie mają realizować wykonując zlecenia właściciela budynku. Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z użytkowaniem nieruchomości, którą wynajmujemy bądź jesteśmy członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej warto wiedzieć czy udać się z nimi do zarządcy czy do administratora.

Zarządzanie nieruchomością to czynności związane z:

  • utrzymaniem budynku w niezmienionym stanie,
  • obsługą bieżącą oraz kontrolą nad nią,
  • planowaniem niezbędnych inwestycji,
  • prowadzeniem przeglądów technicznych stanu nieruchomości,
  • przeprowadzaniem prac konserwatorskich

Do zadań zarządcy należy również utrzymanie bezpieczeństwa oraz czystości wokół nieruchomości. W związku z czym odśnieżanie wokół budynku czy sprawdzanie drożności przewodów kominowych jest jego jednym z licznych obowiązków.

Administrowanie nieruchomością jest jedynie jednym z zadań jakie należą do zarządcy nieruchomości. Ogranicza się ono w zasadzie jedynie do:

  • utrzymania należytego porządku w obrębie budynku,
  • kontroli technicznej i usuwania powstałych awarii,
  • w wielu przypadkach pobierania opłat czynszowych od najemców,
  • nadzoru nad wykonywaniem i realizacją zawartych umów,
  • wypełniania oczekiwań właściciela

Krótko mówiąc administrator wykonuje wyłącznie podstawowe czynności jakie wymagane są do utrzymania nieruchomości w należytym stanie.

Znając zakres obowiązków jakie pełni administrator bądź zarządca nieruchomości każdy będzie wiedział, do kogo zwrócić się w przypadku oblodzonego wejścia do klatki schodowej a u kogo monitować jeśli wewnątrz budynku panuje nieład.

Branżowy informator Warszawa serwis o tematyce administrowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oraz mieszkaniowymi z rynku warszawskiego

Odpowiedzialność za nieruchomość

Wbrew pozorom praca zarządcy nieruchomości jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym, choć niewielu ludzi tak naprawdę zdaje sobie z tego sprawę. Jak wiadomo zarządca jest osobą zobligowaną do możliwie jak najlepszego gospodarowania nieruchomością lub też zespołem budynków. Odpowiedzialność za nieruchomość Do jej obowiązków zależy po pierwsze bieżący monitoring stanu budynku jakim zarządza i w razie konieczności naprawy występujących usterek. Oczywiście do zadań zarządcy należy również długoterminowe planowanie i wyciąganie zysków, choćby z jakich przedsięwzięć jak najem lokali, co oczywiście wiąże się z naprawdę dużą odpowiedzialnością. Po pierwsze jeżeli chodzi nawet o same usterki, to już tutaj na zarządcy spoczywa spora odpowiedzialność przy ich usuwaniu, oczywiście w miarę możliwości i kwalifikacji, natomiast jeżeli chodzi o inwestycje czy też ogólnie rzecz biorąc działania mające na celu jak największe zarobki na nieruchomości, to tutaj odpowiedzialność również jest bardzo duża, gdyż niewłaściwie podjęta decyzja może ponieść za sobą fatalne konsekwencje.