Przetargi publiczne bez ustawy o zamówieniach publicznych

Przetargi publiczne | 12 grudnia 2013

Nie wszyscy zamawiający są związani z ustawą o zamówieniach publicznych i mogą organizować przetargi publiczne na zasadach ujętych kodeksie cywilnym. Procedura tego typu jest zazwyczaj korzystniejsza od procedury zamówień publicznych gdyż kodeks nie wymaga przestrzegania niektórych procedur co jest znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorcy. Przetargi publiczne bez ustawy o zamówieniach publicznych Niestety niekiedy zamawiający nie przedstawia pełnego wykazu wymagań i warunków zamówienia. Brak niekiedy podstawowych informacji, kryteria oceny nie są jednoznaczne w efekcie czego oferta złożona przez oferenta może nie spełniać ogólnie opisanych wymagań zamawiającego i w efekcie może zostać odrzucona. Niekiedy ogłaszający przetarg może zwiększyć ilość przypadków kiedy wadium przepada lub kryteria ocen ofert mogą być sformułowane inaczej niż to jest w przypadku zamówień publicznych. Mogą one na przykład ograniczać możliwości odwołania lub określać bardzo krótkie terminy na odwołanie. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że oferent nie ma możliwości odwołania się od decyzji organizatora przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej ani nie może złożyć skargi do sądu okręgowego. Może jedynie złożyć zwykłe postępowanie cywilne na ogólnych zasadach i przepisach o odszkodowaniach. Jeśli w zamówieniu nie jest  umieszczona jest informacja o tym że do przetargu stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych to wtedy można domniemywać, że jest to przetarg do którego nie stosuje się tej ustawy czyli przetarg publiczny na podstawie kodeksu cywilnego.

Copyright © 2014 DziennikiPolska.pl