Czym są przetargi?

Przetargi | 10 grudnia 2013

Przetarg organizowany jest celem wyboru odpowiedniego kontrahenta którego usługi będą wykonywane na najbardziej korzystnych zasadach. W zależności od wykonywanych usług mamy trzy kategorie przetargów a mianowicie przetargi na roboty budowlane, przetargi na dostawy oraz przetargi na usługi. Czym są przetargi? Cała procedura przetargowa trwa dość długo ponieważ przepisy prawne określające tryb przetargowy nie są do końca uściślone co może powodować wydłużenie całego procesu a co za tym idzie wydłużenie drogi od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy z konkretnym, wybranym wykonawcom. Po ogłoszeniu przetargu komisja przetargowa zbiera oferty a następnie po jego zakończeniu wybiera odpowiedniego dostawcę. Przetargi organizowane są przez przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje państwowe lub samorządowe. Celem przetargu jest wyłonienie wykonawcy nie tylko najlepszego pod względem wykonania ale najczęściej również najtańszego gwarantującego wykonanie zadania. Firma organizująca przetarg jest traktowana jako strona kupująca i to ona ustala ogólne warunki przetargu, termin przetargu, termin i miejsce złożenia oferty, termin i miejsce ogłoszenia wyników. Przetarg jest znacznym ułatwieniem wszelkich procedur związanych z zakupami, usługami lub robotami budowlanymi gdyż wszystkie oferty spływają do komisji przetargowej w jednakowym, z góry ustalonym terminie co umożliwia firmie ogłaszającej przetarg najkorzystniejsze zakupy z gwarancją, że firma występująca w przetargu i wygrywająca go wywiąże się ze swych zobowiązań oraz w pełni zaakceptuje warunki kupującego.

Copyright © 2014 DziennikiPolska.pl